"People run from rain but
sit
in bathtubs full of
water."
-

Charles Bukowski (via bittersweetsongs)

(via coolestpriest)

(Bron: cachaemic, via roadtrip-to-recovery)

18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden
18 uur geleden